top of page

 
BEYLİKDÜZÜ
APARTMAN

9250 m2 brüt inşaat alanına sahip

proje bütünündeki yapı stoku, ekonomik ve hızlı üretilebilir şekilde modüler içerikler

tanımlamaktadır.

Yaşam alanları  kurgusu, benzer L2  blok   tipinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuştur

Zemin katları Beylikdüzü  Yeşil Vadi rekreasyon alanına açılan   cafe ve işyerleri olarak ayrılmıştır. Kapalı otopark alanları bodrum katlarda düşünülmüştür. Proje kapsamında öngörülen konut birimleri 

konut içi sirkülasyonun minimize edilerek, maksimum kullanım alanı ve farklılaşan plan tipolojisine imkân verdiği, ayrıca kalabalık ailelerin de tercih ettiği bir

yaşama alanı sunar. 

Proje kapsamında öngörülen konut birimleri sözü edilen geleneksel kullanımı

sürdürecek şekilde ele

alınmış ve günümüz koşullarına göre yorumlanarak iki farklı konut

tipinde toplam 34 konut  olarak planlanmıştır.

 

Apartman

Beylikdüzü

İstanbul

Ağustos 2017

bottom of page